2021. February 02.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Premier Alapfokú Művészeti Iskola regionális képzőművészeti pályázatot ír ki "Utazás a galaktika és fantázia világába" címmel.

A pályázók köre: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános, és középiskolai tanulói számára.
A felhívásra műfaji és technikai megkötések nélkül, képző- és iparművészeti alkotásokkal várjuk tanulóink jelentkezését.

Az alkotások témakörei:
Egy saját civilizáció létrehozásával a következő témák közül válogathatsz:
- múzeum a saját fantázia galaxisodban
- színház, illetve mozi a saját fantázia galaxisodban
- szórakozó, illetve sportkomplexum a saját fantázia galaxisodban
- mindennapok a saját fantázia galaxisodban
- ha gondolataidat nem csak vizuálisan, hanem verbálisan is szeretnéd kifejezni, gyúrd össze a felsorolt témaköröket, majd használd a képzőművészet és irodalom sajátos keverékét, a képregényt

A pályázat kiírója: Premier Alapfokú Művészeti Iskola

A pályázatok beküldési határideje: 2021. április 2. péntek 16:00 (digitális formában)
A pályázatokról készült nagy felbontású fotókat a premier.kepzomuveszet@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.
Az elküldött e-mailben szerepeljen:
  - A pályázó gyermek neve
  - A pályázó gyermek életkora
  - Lakhelye (település is elég)
  - A szülő/felkészítőtanár neve és elérhetősége (e-mail cím és telefonszám)
  - A pályamunkára vonatkozó adatok:

o pályamunka címe
o a választott téma vagy kivitelezés
o méret
o technika

A tárgyban kérjük feltüntetni: "Utazás a galaktika és fantázia világába" – Premier AMI Regionális Képzőművészeti Pályázat – Pályázó tanuló neve

A pályázók köre: általános és középiskolai tanulók

Beküldhető művek: Egy diák összesen két önálló művel szerepelhet, melynek mérete nem haladhatja meg az A/2-es papírméretet, illetve installáció vagy szobor esetén a 30 cm-t.
A technika szabadon választott! (festmények, szobrok, szabadgrafika, sokszorosított eljárással készült alkotások, fotók, installációk, képregények, videók)
A zsűri által választott pályaművekből kiállítást rendezzünk.
A kiállításban résztvevőket e-mailben értesítjük 2021. április 6-ig.

A zsűri által kiválasztott műveket 2021. április 9-ig kell eljuttatni a Premier AMI helyszínére kiállításkész állapotban.

Kiállításmegnyitó: 2021. április. 30.

Helyszín: Premier Alapfokú Művészeti Iskola (3532 Miskolc, Győri kapu 149.)
Az alkotásokat az alábbi adatok megadásával várjuk a Premier Alapfokú Iskola titkárságán: (3532 Miskolc, Győri kapu 149.) a tanuló neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

Az alkotásokon szerepeljen: a gyermek neve, életkora, korosztálya, felkészítőtanára vagy a szülő elérhetősége (e-mail cím, telefonszám), a mű címe, dátum, méret, anyaghasználat, technika, műfaj (pl. festmény,fotó, print, szobor stb.)

Díjazás: Korosztályonként történik, összdíjazás 100.000 Ft.

Korosztályok: alsós korcsoport, felsős korcsoport, középiskolai korcsoport

Fődíj: A zsűri által beválogatott pályaművek alkotói értékes képzőművészeti csomagot kapnak. Valamint a díjazott tanulók, részt vehetnek a Herman Ottó Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán.
Szeretettel várjuk munkáitokat!  Sikeres, kreatív alkotást kívánunk nektek!
 
2020. February 18.
Képek a pályázat megvalósulásából
Link
2020. January 14.

A Premier Alapfokú Művészeti Iskola Országos Online Képzőművészeti Pályázatot hirdet
A pályázat címe: Varázsvilág
A pályázat leírása:
A témával kapcsolatban minél meghökkentőbb képi vagy tárgyi megfogalmazást, a mindennapi megközelítéstől elrugaszkodott pályaműveket várunk.
 
Kreatívan, ötletesen, szabad asszociációra hagyatkozva, akár mesésen, akár elvonatkoztatva fogalmazd meg művedet egy képben vagy egy alkotásban.
 
Választható témák/kivitelezések:
 • grafikus illusztráció (az illusztráció készülhet monokróm grafikai eszközzel pl: grafit, szén, pitt, tus, bármely sokszorosító grafikai eljárással pl: papírmetszet, linómetszet, hidegtű, monotípia)
 • színes illusztráció (ez készülhet bármely színes technikai eszközzel: színesceruza, por- vagy olajpasztell akvarell, tempera, akril, olaj, ez lehet papír alapon, vásznon, faroston)
 • kollázs/montázs
 • parafrázis – mint téma (egy már létező kép, szobor, más műalkotás újra alkotása más eszközökkel vagy más stílusban, többnyire egy másik művész által)
 • térbeli makett, installáció
 • kinetikus (mozgószobor)
 • média: rövidfilm, vagy mese létrehozása
 
A pályázatban 1 versenyző több kivitelezést is választhat.
 
Az alkotások mérete: szabadon választott
Térbeli alkotások mérete: maximum 50x50x50 cm
A pályázat benyújtása:
A pályázat online, csak facebook oldalon kerül meghirdetésre. A pályázatokról készült nagy felbontású fotókat a palyazat.premier@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek elküldeni. A képekből online kiállítást rendezünk, amely a facebookon és a Premier Alapfokú Művészeti Iskola hivatalos honlapján (www.premiersuli.hu) lesz megtekinthető.
 
Az elküldött e-mailben szerepeljen
A tárgyban kérjük feltüntetni:
„Varázsvilág” – Premier AMI Országos Képzőművészeti Pályázat (Gyerek neve)
Pályázó adatai:
 • A pályázó gyerek neve
 • A pályázó gyerek életkora
 • Lakhelye (település is elég)
 • A szülő/felkészítőtanár neve és elérhetősége (e-mail cím és telefonszám)
 
A pályamunkára vonatkozó adatok:
 • pályamunka címe
 • a választott téma vagy kivitelezés
 • méret
 • technika
 
Kategóriák:
 • Alsó-tagozat,
 • Felső-tagozat,
 • Középiskola.
 
Díjazás: 390.000 Ft összdíjazású
 • Minden kategóriában az első díj egy 50.000.-Ft értékű rajzos ajándékcsomag,
 • Minden kategóriában a második díj egy 40.000.-Ft értékű rajzos ajándékcsomag,
 • Minden kategóriában a harmadik díj egy 30.000.-Ft értékű rajzos ajándékcsomag,
 • Minden kategóriában egy különdíj: Az ARTPONT Művészellátó által felajánlott 10.000 Ft-os ajándékutalvány.
 
A pályázat elküldési határideje: 2020. október 1.

Az eredeti pályamunkákat csak a nyertesektől fogjuk bekérni.
A pályaműveket kérjük, kiállításra készen juttassák el hozzánk.
A díjazott művek alkotók, illetve az online kiállításra kerülő diákok névsorát a www.premersuli.hu honlapján és a facebook oldalán tekinthetik meg, a díjazott művek alkotóit pedig külön értesítjük a díjátadó részleteiről e-mailben.
 
Bővebb információ:
Kovács-Csótai Zsófia
Tel.: +36-30-3270514 (Premier AMI)

 
 
 
2016. April 26.
A projekt sokszínűségét bemutató videó itt tekinthető meg:

 
2015. November 09.
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. 
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja
- a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint - a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás
eszközeivel.
A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás,
vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. 
 1 2 Következő