2016. April 26.
A projekt sokszínűségét bemutató videó itt tekinthető meg:

 
2015. November 09.
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. 
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja
- a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint - a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás
eszközeivel.
A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás,
vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. 
2015. November 09.
Beszámoló 

„A kedvenc magyar népmesém rajzon” 
című rajzpályázat lebonyolításáról


2015. szeptember 30. a magyar népmese napja alkalmából a Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Hatra Mag Kft., „A kedvenc magyar népmesém rajzon” címmel közös rajzpályázatot hirdetett meg. 

A kiírok közös célja az volt, hogy a pályázatban résztvevők figyelmét felhívják a magyar népmesék értékeire, illetve e témában alkotásra buzdítsák őket. A Hatra Mag kft., mint Leszkoven László írónak, magyar népmese értelmezésekről szóló írásainak kiadásával foglalkozó társaság, legfőbb célkitűzése visszacsempészni a családok, közösségek életébe a magyar népmeséket, mivel meggyőződésünk, hogy azok óriási lélekemelő, léleképítő erővel rendelkeznek. A Premier Alapfokú Művészeti Iskolában a már több éve zajló kimagasló képző- és iparművészeti oktatás számára a pályázatban való részvétel kifejezetten testhezálló feladatot jelentett, míg az iskola tanulói részére kiváló megmérettetési lehetőséget adott. 

A pályázatban való részvétel feltételei: egy pályázó legfeljebb 3 eredeti, A4-es rajzlapra szabadon választott technikával készített rajzzal pályázhatott, a rajznak pedig egy szabadon választott magyar népmesét kellett megelevenítenie. Három korosztályban lehetett pályázni: 4-6 év közötti óvodás, 7-10 év közötti alsó tagozatos, 11-14 év közötti felső tagozatos gyerekek. A rajzok leadási határideje 2015. szeptember 30. volt. 

Nagy öröm volt látni, hogy a megadott téma sok gyermeket megmozgatott, hiszen várakozásainkon felül érkeztek rajzok. A pályázatra szabályosan benyújtott pályaművek száma 127 volt (többségében óvodákból, iskolákból érkeztek rajzok, ezek száma jóval meghaladta az egyénileg benyújtott rajzok számát). 20 pályázat érkezett az óvodás kórcsoportba, 64 db az alsó tagozatos, míg a felső tagozatos csoportba összesen 43 db rajz érkezett. A legjobb pályamunkák kiválasztásában Varsányi Emília grafikusművész, tanár volt a segítségünkre. Ezek a gyerekek díjazásban részesültek.


A rajzok kiállítására, az ünnepélyes megnyitóra és a díjak átadására a Premier Alapfokú Művészeti Iskolában, 2015. október 10-én, 16 órától került sor. 

Akik díjazásban részesültek:

1. Kategória: óvodások

I. Lupták Nikolett (Zöld Péter c. mese)
II. Tóth Orsolya Zoé (Kacor király c. mese)
III. Eszlári Jázmin (A szegény ember szőlője c. mese)

Különdíj: Robb Horkay Jázmin (Kacor király c. mese)
Beregszászi Bodza (Az állatok beszéde c. mese)- 
a Hatra Mag Kft. különdíjazottja

2. Kategória: alsó tagozatos iskolások

I. Imre Boglárka (A kakas és a pipe c. mese)
II. Kabdebon Kamilla Luca (A háromágú tölgyfa tündére c. mese)
III. Buda Leila Júlia (A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mese)

Különdíj: Liao Anna (Egyszemű, kétszemű, háromszemű c. mese)

3. Kategória: felső tagozatos iskolások

I. Antal Vanda (Az égigérő paszuly c. mese)
II. Kovács Zsolt Martin (A kis gömböc c. mese)
III. Kun Emese (A bíró okos lánya c. mese)
Különdíj: Oláh Evelin (Zsuzska és az ördög c. mese)
Szirmai Szimonetta (Pihári c. mese)-
Fülöp Gréta (A só c. mese)-
a Hatra Mag kft. különdíjazottjai

A díjazott gyerekek részére az ajándékokat a Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Borsodi Vállalkozónők közössége biztosította. Nagy öröm volt látni, hogy a pályázathoz viszonylag rövid idő alatt rengeteg értékes, hasznos és a gyerekek szempontjából lelkesítő díj felajánlás érkezett. Az alábbiakban szeretnénk felsorolni mindazoknak a nevét, akik munkájukkal, közreműködésükkel, felajánlásukkal hozzájárultak a pályázat megvalósításához. Köszönet érte.

Csépányi-Fürjes Mária            
kommunikációs tanár
(szervezés, díj felajánlás)

Dugas Erika                  
Erika Kuckója 
(egy alkalom selyemfestés) 
Jacsó Gizella                    
regenerációs tanácsadó
(könyvvásárlási lehetőség)
Leszkoven László        
író    
(szervezés, könyvfelajánlás)
Lévai-Asztalos Erzsébet Anna      
lalela
(kézzel készített ajándéktárgy)
Murai Gáborné Jutka                
Fundamenta Lakáskassza
(könyvvásárlási lehetőség, bábszínházi jegyek)
Szegedi Ildikó                    
Generali Biztosítás közvetítő
(digitális képkeret)
Sáfárcsik Tibor                   
őstermelő (méz felajánlás)
Zemenszky Kitti                 
rendezvényszervező
(szervezés, díj felajánlás)


Borsodi Vállalkozónők közössége    
Adorján Adrienn szervező
(szervezés)
East Job Kft.                    
Kiss Krisztina ügyvezető
(könyvvásárlási lehetőség)
ÉSZAKERDŐ Zrt.                
(kisvasúttal való ingyenes 
utazás lehetősége)
Hatra Mag Kft.                    
Dr. Leszkovenné dr. Nagy
 Andrea ügyvezető
(szervezés, könyvfelajánlás)
Nosztalgia Szerencsi Csokoládé        
Csepely Tímea ügyvezető
(csokoládé felajánlás)
Otthon Segítünk Alapítvány        
Oláhné Lajtos Julianna vezető
Murányi Tímea szervező
(szervezés, írószerek, rajzeszközök)
PHOTO STORE Kft.                
Kreatív&Hobby Sarok
(ajándékvásárlási utalvány)
PREMIER AMI                    
Szabó Zsófia igazgatónő
                            
Szeretnénk külön köszönetet mondani Szabó Zsófia, a Premier Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatónőjének, hogy az adminisztratív feladatok ellátásával, illetve a pályázat terjesztésével és lebonyolításával, a kiállítás és a díjátadás megszervezésével jelentős mértékben hozzájárult a rajzpályázat sikeréhez. Jelentős segítségükért köszönet illeti még Tóthné Kovács Boglárka képző- és iparművészeti tanszakvezetőt és Kovács-Csótai Zsófia pedagógusokat.  

A rajzok - a díjazott rajzok kivételével, melyek továbbra is az iskolában maradnak – a pályázatban kiírtaknak megfelelően, felajánlásra kerülnek a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ, Gyermekhematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztálya részére.   

A pozitív tapasztalatokat számba véve, jövőre is tervezünk gyermekek részére rajzpályázatot kiírni, mely reméljük legalább olyan sikeres lesz, mint az idei volt. 

A beszámolót készítette Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea, Hatra Mag Kft. ügyvezető, a pályázat szervezője, lebonyolítója.

Miskolc, 2015. november 26.
 
2015. November 09.

Beszámoló „A Szeretet a gyermekek szemével” című rajzpályázatról”

 

A miskolci Beszélgetőkör Kismamáknak 2012. május 2-ai dátummal kezdte meg működését a diósgyőri Ady Endre Művelődési és Szabadidő Központban. Ettől a naptól kezdve többé-kevésbé folyamatosan azért működik, hogy találkozási és ezzel beszélgetési lehetőséget teremtsen várandós és kisgyermekes anyáknak, illetve kisgyermekeknek. Egyetlen célunk, hogy a találkozókon a résztvevők jól érezzék magukat.

2013. február 28. napjától pályázat útján csatlakozhattunk a Családháló.ponthoz. Az országos kiterjesztésű társadalomszervező közösség minden évben ősszel rajzpályázatot ír ki gyerekeknek. Az idén a meghirdetett pályázat témája „A Szeretet a gyermekek szemével” volt. A pályázat kiírását, megszervezését és lebonyolítását a Premier Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve a Beszélgetőkör Kismamáknak vállalta fel.

Nagy várakozással tekintettünk a feladat elé. Az előzetes egyeztetéseket követően végül 2014. november 17-ével indítottuk útnak a pályázatot, mely december 5-ig tartott. Három kategóriában vártuk a gyermekek rajzait: óvodások, azaz 4-6 év közötti gyerekek, 7-10 év közötti alsó tagozatos és 11-14 év közötti felső tagozatos iskolás gyerekek. Nagy örömünkre szolgált, hogy Varsányi Emília grafikusművész, tanár vállalta a rajzok zsűrizését, valamint Berecz Ágnes szervező részéről ígéretet kaptunk arra, hogy a beérkezett rajzokból ünnepélyes díjátadóval egybekötött rajzkiállítást szervezhetünk az Ady Endre művelődési házban.

A rajzkiállítás megnyitójára és a díjak átadására 2014. december 13-án, délután 16.30-tól került sor az Ady Endre művelődési házban. A kiállítást a Beszélgetőkör Kismamáknak szervezője, Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea nyitotta meg, aki beszélt a kismamák közösségéről, a rajzpályázat elindulásáról, a beérkezett rajzokról. A rövid beszédet követően a szót Varsányi Emília vette át, aki mesélt a gyerekek rajzairól, a rajzok elbírálásának szempontjairól és végül a kialakult sorrendről. Ezt követően került sor a díjak átadására.

A rajzversenyre összesen 64 db rajz érkezett: első kategóriában 16 db, a második kategóriában 32 db, míg a harmadik kategóriában 16 db rajzzal pályáztak a gyerekek. A rajzok zsűrizését követően az alábbi sorrend alakult ki:

Óvodások:

I. Szabó Melitta

II. Kaszab Kleopátra

III. Kormos Rebeka

különdíj: Fazekas Ivett és Karlowits-Juhász Márton

Alsó tagozatos iskolások:

I. Liao Anna

II. Teleki Viktória

III. Szoboszlai Zsófia

különdíj: Buda Leila Júlia és Pataki Norbert

Felső tagozatos iskolások:

I. Gibók Ferenc

II. Üveges Laura

III. Jávorszki Eszter

különdíj: Budai Bettina és Izsó Laura

A díjak jelentős részének beszerzése szintén a szervező feladatát képezte. Ebben a körben nem titkolt elvárásunk az volt, hogy a beérkezett felajánlások valamiképpen szolgálják a gyermekek szellemi, lelki és testi igényeit, inspirálóak, kreatívak, egészségesek legyenek. A díjakhoz az alábbi felajánlások érkeztek:

 Miskolci Csodamalom Bábszínház (7 db 2 személyes jegy bábszínházi előadásra, kézzel készített fajátékok, népi mondókás foglalkoztató füzet kisiskolás gyerekek részére)

 Miskolci Nemzeti Színház (2x2 db jegy színházi előadásra)

 Premier Alapfokú Művészeti Iskola (rajzoláshoz, festéshez és egyéb képzőművészeti tevékenységhez szükséges eszközök)

 Naturgold Kft. (Bio minőségű, tönkölybúzából készült édességek, kekszek)

 Familiare Társadalomszervező Központ (építőkocka, DVD filmek, könyv, újság)

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kiss Csaba Úrnak, a Miskolci Nemzeti Színház Igazgatójának, Szabó Attilának, a Miskolci Csodamalom Bábszínház Ügyvezető Igazgatójának és Burkáné Dukát Tímeának a Miskolci Csodamalom Bábszínház játszóházvezetőjének a felajánlott díjakért.

Köszönjük Simon Andrásnak, a Naturgold Kft. ügyvezetőjének, hogy a díjazott gyerekek részére felajánlott bio minőségű édességekkel hozzájárult a gyerekek öröméhez.

Gesztes Olympiának, az országos hatókörű Családháló.pont koordinátorának is szeretnénk köszönetet mondani a bíztatásért, támogatásért és a díjakhoz való hozzájárulásáért.

Köszönjük továbbá Szabó Zsófia, a Premier Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatónőjének, hogy az adminisztratív feladatok ellátásával, a felmerülő költségek viselésével, illetve a pályázat terjesztésével és lebonyolításával kapcsolatosan jelentős mértékben hozzájárult a rajzpályázat sikeréhez.

A rajzok 2014. december 18-áig tekinthetők meg az Ady Endre művelődési házban!

Látva a sok szép rajzot, a kiállított képeket mustráló gyerekek és szülők örömét, reméljük jövőre is tudunk majd hasonló – legalább ennyire sikeres – pályázatot kiírni.

 

A beszámolót készítette Dr. Leszkovenné dr. Nagy Andrea a Beszélgetőkör Kismamáknak szervezője, a rajzpályázat lebonyolítója.

Miskolc, 2014. december 16.