Alapfokú Művészetoktatás
Az alapfokú művészetoktatási képzés jogszabályi keretek között az alábbi területeken biztosítja a tanulók számára az önkifejező-alkotó képességeik kibontakoztatását, készségeik-tehetségük gondozását, fejlesztését. Az iskola megalapozza a tanulók részére az esztétikai szemléletet, gazdagítja értékeit. Előtérbe helyezi a tehetséges növendékek felismerését, tudásuk fejlesztését. Ennek érdekében az Iskola akkreditált tehetségpontot működtet.
 
Iskolánkban a művészetek iránt érdeklődő gyermekek és szüleik 4 művészeti ág kínálatából
választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet: képzőművészet, zeneművészet, táncművészet és színművészet.
 
  • Képző- és iparművészet (festészet, grafika műhelygyakorlatok)
  • Zene (szaxofon, hegedű, gitár, zongora, ütő, furulya, klarinét, trombita, harsona, népi- és magánének)
  • Táncművészet (néptánc, társastánc, modern és kortárs)
  • Színművészet
 
A zenetanulás fejleszti a gondolkodást, a figyelmet, a koncentrálóképességet, a kreativitást, a csoportban történő zenélés pedig az együttműködési képességet.
 
A tánctanulás elősegíti a gyermek motoros készségeinek, koordinációs és koncentrációs képességének fejlődését, fejleszti a gondolkodását. Az együtt mozgás örömet jelent számára, ugyanakkor figyelmet és alkalmazkodást igényel tőle.
 
A képzőművészetek iránt érdeklődő gyerekek gondolkodása, figyelme és kreativitása nagyon jól fejleszthető a közösségben végzett alkotótevékenységgel. A képzőművészet tanszakon történő tanulás lehetőséget ad a képző- és iparművészeti tevékenység iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztésére, a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzésére és gyakorlására.
 
A színjátszás olyan összetett művészeti tevékenység, amely a legkülönbözőbb területeken egyszerre fejleszti a gyerekeket: megtanulnak csapatban dolgozni, fokozatosan nő a munkabírásuk, megtanulnak jobban és tovább figyelni, erősödik bennük az igényesség és a kritikai érzék, nő a felelősségérzetük a társak, a csoport és a produkció iránt, egymás közötti kapcsolataikban pedig bátrabbakká, ugyanakkor alkalmazkodóképesebbé válnak.