A 2023/24. tanév rendje

Tanítási év

Első tanítási nap: 2023. szeptember 1. (péntek)

Utolsó tanítási nap: 2024. június 21. (péntek)

Tanítási napok száma: 180 nap

Az első félév vége: 2023. január 19. (péntek)

A félévi értesítők kiadásának határideje: 2023. január 26. (péntek)

Tanítás nélküli munkanapok: 3 nap

 

Iskolai szünetek

Megnevezés

Időpont

Őszi szünet

szünet előtti utolsó tanítási nap 2023.október 27. (péntek)

szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő)

Téli szünet

szünet előtti utolsó tanítási nap 2023.december 20. (szerda)

szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő)

Tavaszi szünet

szünet előtti utolsó tanítási nap 2024.március 28. (csütörtök)

szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő)

 

Tanítás nélküli munkanapok (3 nap) időpontjai és felhasználás

Megnevezés

Formája

Időpont

Felelős

Félévi értekezlet, tehetséggondozás

Értekezlet

2024. január 25.

Tóthné Kovács Erzsébet Boglárka igh.

Év záró gála műsor főpróba

Próba

2024. május 22.

Kovács-Csótai Zsófia Nikoletta

művészeti vez.

Gála műsorhoz kapcsolódó megbeszélés, előkészületek

Megbeszélés

2024. május 23.

Kovács-Csótai Zsófia Nikoletta

művészeti vez.

Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok

 

 • 2023. október 01.                    A Zene világnapja, fellépések
 • 2023. október 06.                   Megemlékezésben való részvétel
 • 2023. október 20.                   Megemlékezés 1956. október 23-ról
 • 2022. december 19-20.         Karácsonyi műsorok fellépésekkel, koncerttel,
                                                   kiállításokkal a telephelyeken
 • 2023. január 19.                     Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról, kiállítással
 • 2023. február 23.                   Megemlékezés, a diktatúrák áldozatairól
 • 2023. március 14.                  A március 15-i megemlékezés
 • 2023. március 22.                  A Víz világnapja, kiállítással
 • 2023. április 12.                     Megemlékezés a költészet napjáról
 • 2023. április 16.                     A holokauszt áldozatairól megemlékezés
 • 2023. május 25.                     Tanévzáró gála forgatókönyv szerint
 • 2023. június 03.                     Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról.

 Ünnepek

 • 2022. október 23.                  Az 1956-os forradalom évfordulója
 • 2022. november 01.               Mindenszentek
 • 2022. december 25-26.        Karácsony
 • 2023. január 01.                     Újév
 • 2023. március 15                   Nemzeti ünnep
 • 2023. április 2.                       Nagypéntek
 • 2023. április 4-5.                   Húsvét
 • 2023. május 01.                     Munka ünnepe
 • 2023. május 23-24                Pünkösd

 Témahetek, témanapok időpontjai

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek, illetve témanapok. A tervezett programok a tanszakok munkaterveiben szerepelnek. Intézményünk a témahetekhez, témanapokhoz a telephelyeken szervezett programokba is bekapcsolódik, egyeztetve a helyi iskola programszervező tanárával. Az intézmény pedagógusa tanítványaikkal a munkatervében meghatározott módon vesznek részt a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében is megszervezhetik.

a) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.

Felelős: táncművészeti tanszakvezető

b)PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,

Felelős: képzőművészeti tanszakvezető 

c)Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

Felelős: tanszakvezetők

d)Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

Felelős: tanszakvezetők

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 Versenyekre való felkészülés, a művészeti ágakhoz kapcsolódó területi, országos, nemzetközi meghirdetett versenyeken való részvételre való felkészítés

Rendezvényekre felkészítés, telephelyi iskolai fellépések, települések rendezvényein műsor szolgáltatás, flashmob előkészítése.

Múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, részvétel a foglalkozásokon.

Napközi - és bentlakásos táborok szervezése, tábori programok megvalósítása.

 

Nevelőtestületi értekezletek

 2023. augusztus 22.

Alakuló értekezlet: Az új tanév előkészítése. Aktuális információk, feladatok, tájékoztatás.

2023. augusztus 25.

Munkaközösségi megbeszélések: Az éves munkatervek előkészítése.

2023. augusztus 31.

Tanévnyitó értekezlet. Éves munkaterv elfogadása. Tantárgyfelosztás elfogadása. A tanév indításának aktuális feladatai. Órarendek, egyéb munkaköri feladatok kiosztása, megbeszélése. Egységes ismeretfrissítő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás.

2023. december 14.

 Nevelőtestületi értekezlet aktuális témában

2024. január 19.

Félévi osztályozó értekezlet: Félévi értékelések

2024. február 01.

Félévet értékelő tantestületi értekezlet: Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet.

2024. március 21.

Nevelőtestületi értekezlet aktuális témában

2024. április 25.

Nevelőtestületi értekezlet aktuális témában

2024. május 16.

Nevelőtestületi értekezlet aktuális témában

2024. június 21.

Osztályozó értekezlet Tanév végi értékelések

2024. június 27.

Tanévzáró értekezlet: Az éves munka értékelése. A következő tanév feladatainak a meghatározása

 

Nevelőtestületi tájékoztató értekezletek

A tanév minden hetének csütörtök napja munkaértekezlet, tájékoztató, valamint az aktuális feladatok megbeszélése.

 Mérések, értékelések, vizsgák, meghallgatások

 • 2023. szeptember 1. felvételi vizsgák lebonyolítása
 • 2024. január 09-18. között félévi vizsgák, meghallgatások
 • 2024. május 23. osztályozó vizsga
 • 2024. május 27-től 2023. június 19-ig, az év végi vizsgák lebonyolítása
 • 2024. május 21. alapvizsgára és a záróvizsgára való jelentkezési határidő
 • 2024. május 27-től 2023. június 14-ig az alap és a záró művészeti vizsgák
 • 2024. augusztus 26. javítóvizsga